DEL 24 AL 30 D’ABRIL

Començarem creant una petita història a partir d'una estructura narrativa de tres actes.

Dividirem l'acció en les quatre vinyetes de la tira. Aprendrem a utilitzar els diferents tipus de globus per incloure el text dialogat a la nostra història i triarem el tipus de pla que millor s'adapti a allò que volem explicar. En definitiva, explorarem els recursos expressius i narratius del còmic mitjançant la realització d'una petita seqüència didàctica competencial. En aquesta activitat farem una tira còmica de principi a final.

fem un comic