DIJOUS 16 D’ABRIL

 

 

Al nostre dia a dia ens trobem constantment amb noms de marques, empreses, equips de futbol... que tenen els seus orígens en la llengua grega i no ho sabem.

En aquesta conferència veurem com aquests mots mostren que la llengua grega segueix sent una llengua d'èxit en el món dels negocis.

grecia