DISSABTE 22 D’ABRIL A les 18 h
A càrrec de Dolors Godina Organitza el grup de viatges i fotografies
Sala d’actes

Un recorregut en 4x4 i per lliure pels espectaculars paisatges,
les diverses ètnies i la variada fauna de dos dels països més
interessants de l’Àfrica negra.