Associació per a la sensibilització envers la discapacitat Nou Barris (ASENDI NB)

DIJOUS de 11 a 12.30 h

Té com objectiu la sensibilització de la societat cap al món de la discapacitat per aconseguir viure en una societat INCLUSIVA. El nostre treball consisteix bàsicament en xerrades sobre diversitat funcional, tallers de sensibilització, exposicions fotogràfiques, etc.

Treballem les adaptacions i accessibilitats en xarxa amb altres entitats. Si ens voleu coneixer podeu visitar la nostra página web: