Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer

DIMARTS de 18 a 21 h

Col·lectiu de joves dibuixants de còmic. Dinamitzen activitats obertes en coordinació amb el centre cívic.