Order Alprazolam Online From Canada Buy Soma 500Mg Online Buy Diazepam From China Buy Xanax Next Day Delivery

Medi ambient

Can Verdaguer té un compromís amb el medi ambient, per aquest motiu al llarg de l’any es programen diverses activitats per treballar aquest tema des de diferents punts de vista, de manera lúdica i creativa.