Buy Valium Diazepam 10Mg Buy Discount Xanax Online Buy Alprazolam Online Overnight Delivery Buy Valium Brazil Buy Valium Next Day Delivery Buy Valium 20Mg Online

Espais

Són nombroses les entitats que prenen com a seu el centre cívic, o sol·liciten els espais per reunions periòdiques o puntuals, la qual cosa ens plau, considerant que el centre cívic ha de ser lloc pel desenvolupament comunitari del territori, i punt de trobada segons les necessitats veïnals. Una de les característiques de la quotidianitat del centre és la vida associativa que s’hi desenvolupa.

Són nombroses les entitats que prenen com a seu el centre cívic, o sol·liciten els espais per reunions periòdiques o puntuals, la qual cosa ens plau, considerant que el centre cívic ha de ser lloc pel desenvolupament comunitari del territori, i punt de trobada segons les necessitats veïnals. Una de les característiques de la quotidianitat del centre és la vida associativa que s’hi desenvolupa.

Per aquest motiu el centre cívic Can Verdaguer posa a disposició d’aquests grups, entitats i particulars la cessió o lloguer de diferents sales per a la realització de reunions, conferències, assemblees, activitats culturals, assajos escènics…

Aquestes cessions d’espai o lloguers compleixen la normativa municipal de preus públics, la qual especifica el preu de cada sala respecte a l’ús que es vol fer i entitat sol·licitant.

El centre cívic Can Verdaguer no cedeix espais a particulars per a la realització d’aniversaris o esdeveniments de caire no cultural. En aquest cas, podeu posar-vos en contacte amb la cafeteria de can Verdaguer.

El centre cívic està obert a acollir a tots els grups i entitats sol·licitants d’espai sempre que hi hagi sales disponibles i el contingut de l’activitat proposada s’adapti al tarannà i ideologia de l’equip gestor, l’empresa gestora, el Districte de Nou Barris i l’ICUB. Posem a la vostra disposició la normativa de cessions d’espai del centre cívic Can Verdaguer, així com el full de sol·licitud de cessió d’espais.

Podeu sol·licitar la cessió mitjançant el full de sol·licitud  adjunt, l’heu d’omplir i enviar a info@canverdaguer.com per a que us puguem informar de la disponibilitat de la sala i, si escau, fer el pressupost del lloguer.

Sala d’actes

La sala d’actes consta de 91 metres quadrats i una capacitat de 50 persones.

Expressió corporal

La sala d’expressió corporal consta de 91 metres quadrats i de capacitat variable en funció de l’activitat.

Sala d’entitats 1

La sala d’entitats 1 consta de 29 metres quadrats i una capacitat de 12 persones.

Sala d’entitats 2

La sala d’entitats 2 consta de 27 metres quadrats i una capacitat de 12 persones.

Aula 1

L’aula 1 consta de 28 metres quadrats i una capacitat de 12 persones.

Aula 2

L’aula 2 consta de 51 metres quadrats i de capacitat variable en funció de l’activitat.

Aula 3

L’aula 3 consta de 20 metres quadrats i una capacitat de 12 persones.

Espai expositiu Golfes

L’espai expositiu Golfes consta de 69 metres quadrats.

Sala no diponible per cessions d’espai.

Espai expositiu 1

L’espai expositiu 1 consta de 71 metres quadrats.

Sala no disponible per cessions d’espai.

Recepció

Sala no disponible per cessions d’espai.

 

Cafeteria

La cafeteria consta de 60 metres quadrats.