Buy Soma Fast Shipping Buy Herbal Xanax Buy Diazepam Online 5Mg Buy Liquid Xanax Online Buy Diazepam Mexico Buy Xanax Xr 3Mg

Associació Porta-Cultural

DIMARTS de 16 a 18 h

Associació del barri de Porta fortament vinculada en la dinàmica de dinamització del territori. Creada el 2005, treballem per la integració dels veïns en la vida de barri a través de diferents iniciatives culturals, sobretot de cultura popular. Membre de la Federació Transforma Porta i membre actiu en la comissió de festes de Porta.

Actualment, entre les nostres activitats més destacades es troba: Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Festa Major, Sant Joan i Nit d’ànimes.